sabghi 1402 مهر 11 شعر

آتش در جان و تن

Blog image

قرار گرفتن در برزخ و افتادن آتش در جان و تن و یا یخ زدگی تناقضی بزرگ هست که در وجود اغلب مردان ایرانی وجود دارد. خیلی سخت هست که شرایط را جوری مهیا کنی که بتوانی حتی المقدور اطرافیانت کمتر اذیت بشوند.

چیست این آتش مرا در جان و تن
مرهمی خواهم بشوید این شرر از جان من
هر دم این آتش بسوزد قلب بی سامان من
زیر آتش یخ بگیرد این همه آمال من
جان من در دوزخ و پیکر بود در زمهریر
برزخی باشد دلم از آتش افکار من
هیزم آن آتشم باشد تفکرهای پست
آب آن یخ هم بریزد از سر و از روی من
در اوان سالمندی من شدم پر مدعی
تا دمی پرپر نگردم برنگردد حال من
سینه ای دارم پر از داغ عزیزان رحیل
بارها آتش زدند بر دامن و دامان من
قلب من هم یخ زده از دوری خوبان ولی
کاش دیگر غم نباشد در تمام عمر من

دروس – دوشنبه دهم مهر ۱۴۰۲ ساعت ۲۲