دل نوشته‌های من - Page 8 of 9 - مسعود صبغی

دل نوشته‌های من

شعر و عکس هایم
Blog Post

مادر

نداشتن مادر تنها کمبودی است که چاره ای ندارد. دردهای دیگری هم هستند که سخت هستند و غیرقابل جبران اما باز هم…

Blog Post

جان نثار

آمده‌ام در این جهان تا بزنم به سر عیان تاج بلند مهر تو بر سر آن سرو جوان قامت سرو قد من…

Blog Post

تولدم

یادم هست بچه تر که بودم خیلی دلم میخواست روز تولدم برسد، از روزها قبل لحظه شماری می کردم تا ببینم چه…

Blog Post

من و خودم

شعر من و خودم. تنها بودن را بسیار دوست دارم اما تنهایی که دیگران در اطرافم باشند. انگار نوعی ترس از نداشتن…

Blog Post

عاشق قدیمی

عاشق قدیمی از آن شعرهایی بود که بدون دلیل آمد. قدمش سر چشم. به نظرم اگر عشق و عاشقی نباشد دیگر دنیایی…

Blog Post

داغ عزا

داغ هایی که بر اثر عزا و بخصوص ناگهانی بوجود می آیند آتشی غریب به جان می اندازند. انگار که بخشی از…

Blog Post

هدیه الهی

زندگی آن وقتی زیباتر است بدون داشتن ادعا تنها عاشق واقعی باشی. من و محبوبه در زندگی بدون رنگ و لعاب دیگران…

Blog Post

دلیل عشق ورزی

عشق ورزی به نظرم دلیل نمی خواهد. خودش می آید و فوران می کند. نوبتت که بشود و در جای خوبی که…

Blog Post

او

خداوند رحمان و رحیم خودش مبدع و وجود اصلی هر چیزی هست پس نمی توان امور دنیوی را جدای از او دید.…