دل نوشته‌های من - Page 6 of 9 - مسعود صبغی

دل نوشته‌های من

شعر و عکس هایم
Blog Post

روز پدر

روز پدر روزی نیست که بتوان در آن از پدر تقدیر کرد. من معتقدم که مادر با وجود پدر لقب مادری و…

Blog Post

شب آرزوها

شب آرزوها استعاره ای است برای به یاد هم بودن، مهربانی، دوستی و عشق. زمانی است که می توان با زنده بودن…

Blog Post

مهدیه

مهدیه دختر بزرگم، کسی که شادی و برکت را برایمان به ارمغان آورد، هدیه ای الهی و بی نظیر بود. با آمدنش…

Blog Post

مسعود

ظاهرا مسعود نامی بوده که مادرم برای من انتخاب کرده است. در یک باور عمومی تعیین نام می تواند روشنگر آینده صاحب…

Blog Post

یلدا

یلدا تنها یک ثانیه از روز قبلش بلندتر است اما همین یک لحظه قدر و ارزشی به آن داده که یک جماعت…

Blog Post

این منم یا دگری؟

این منم یا دگری داستان هر روز ماست که قالب های مختلفی به خود میگیریم و از خود خودمان دور و دورتر…

Blog Post

محیا

و اما محیا، همه می دانند که من چقدر بچه ها را دوست دارم و بسیار دلبسته آنان هستم. اما می دانید…

Blog Post

وقت رفتن

وقت رفتن است. آمده ایم که برویم. هر زمانی که باشیم لحظه و هدیه ای است که نصیب مان شده باشد که…

Blog Post

من ندارم پسری

شعر من ندارم پسری در جواب آن افرادی است که داشتن پسر را یک برتری دانسته و موضوعی برای تفاخر. من ندارم…