دل نوشته‌های من - Page 5 of 9 - مسعود صبغی

دل نوشته‌های من

شعر و عکس هایم
Blog Post

رفیق بی کلک

چه تعبیر قشنگی از قدیم به ما یاد دادند: رفیق بی کلک! یکی از بزرگترین الطاف الهی به من داشتن رفقای بینظیر…

Blog Post

آدم

هر اتفاقی که در دنیا می افتد اعم از خوب یا بد، همه را آدم رقم می زند. طبیعت خودش باعث طبیعی…

Blog Post

مواظب خودت باش

فکر میکنم مهمترین جمله هر پدر و مادری به فرزندانش این است که "مواظب خودت باش" . من که آرزویی غیر از…

Blog Post

داماد

داماد خبر تأهل حامد صبغی . حامد خود خود پسر من هست. علاقه ای عجیب به او دارم و واقعا برایم شب…

Blog Post

جنگ اوکراین

شعر جنگ اوکراین حرف دل است برگرفته از جور و ستمی که بر مردم اوکراین و روسیه و همچنین یادآور سختی هایی…

Blog Post

برف و مستی

برف و مستی در یک هوای برفی و به یاد یاران سروده شد. گاهی اوقات یاد دوستان و عزیزان دلتنگ تان می…

Blog Post

زدیم و خوردیم

زدیم و خوردیم حرف دلمه! خیلی اوقات حسرت این را می خوریم که ای کاش در آن لحظه خاص، کمی بیشتر صبر…

Blog Post

دلهای با مروت

دلهای با مروت مربوط به کسانی است که همیشه در دلت جای خوش دارند و با یادشان آرامش میگیری غم شان دردی…