دل نوشته‌های من - Page 3 of 8 - مسعود صبغی

دل نوشته‌های من

شعر و عکس هایم
Blog Post

برف و مستی

برف و مستی در یک هوای برفی و به یاد یاران سروده شد. گاهی اوقات یاد دوستان و عزیزان دلتنگ تان می…

Blog Post

زدیم و خوردیم

زدیم و خوردیم حرف دلمه! خیلی اوقات حسرت این را می خوریم که ای کاش در آن لحظه خاص، کمی بیشتر صبر…

Blog Post

دلهای با مروت

دلهای با مروت مربوط به کسانی است که همیشه در دلت جای خوش دارند و با یادشان آرامش میگیری غم شان دردی…

Blog Post

روز پدر

روز پدر روزی نیست که بتوان در آن از پدر تقدیر کرد. من معتقدم که مادر با وجود پدر لقب مادری و…

Blog Post

شب آرزوها

شب آرزوها استعاره ای است برای به یاد هم بودن، مهربانی، دوستی و عشق. زمانی است که می توان با زنده بودن…

Blog Post

مهدیه

مهدیه دختر بزرگم، کسی که شادی و برکت را برایمان به ارمغان آورد، هدیه ای الهی و بی نظیر بود. با آمدنش…