دل نوشته‌های من - Page 3 of 10 - مسعود صبغی

دل نوشته‌های من

شعر و عکس هایم
Blog Post

دید و بازدید

وقتی عزیزی را از دست می دهید دیگر دید و بازدیدی در کار نیست. انگار که هر کسی او را در هر…

Blog Post

بدون خنده

ممکن است چهره ها شاد باشند اما همزمان صورتی بدون خنده واقعی داشته باشند. خیلی وقت است که شادی از این دیار…

Blog Post

منت خدای را

حرف دل خودم را در باره همسر عزیزم در شعر منت خدای را گفته ام. تماما از روی صداقت و با تمرکز…

Blog Post

یک عمر گذشت

چهل روز گذشت اما بر ما یک عمر گشدت. همیشه جزو کسانی بوده ام که عمر دراز را دوست دارد به شرط…

Blog Post

آتش در جان و تن

قرار گرفتن در برزخ و افتادن آتش در جان و تن و یا یخ زدگی تناقضی بزرگ هست که در وجود اغلب…

Blog Post

وقتی که من نیستم

شعر وقتی که من نیستم بیشتر برای فرار از خود و اعلام کارهای ناکرده و کم گذاشته برای دیگران هست. کاش همیشه…

Blog Post

قیمت اشک

آیا کسی توانسته تا کنون قیمت اشک را محاسبه کند؟ قطره ای زلال و شفاف که از اعماق وجود می آید، گاه…

Blog Post

غم سه خواهر

در این یک هفته غم این سه خواهر عمر مرا کوتاه کرد! بعید می دانم رابطه ای عمیق تر از رابطه پدر…

Blog Post

بار دگر‌پیر شدم

من دوباره و یک بار دگر پیر شدم. آنکه بود، تنها پدر بود. رابطه با پدر رابطه ای پیچیده است، وقتی هست…