دل نوشته‌های من - Page 3 of 11 - مسعود صبغی

دل نوشته‌های من

شعر و عکس هایم
Blog Post

آدم بی غم

انگار بعضی از این بنی آدم های بی غم آمده اند که بزنند و ببرند و بکشند. همین ها هستند که خوشی…

Blog Post

اهل ایرانم من

این روزها بحث از تجزیه طلبی زیاد شنیده میشه اما من بعید می دانم که مردم فهیم ایران اجازه چنین اقدامی را…

Blog Post

داغ داغداری

شعر داغ داغداری روایت غریبی در وطن است. چه چیزها که من و امثال من از کودکی تا این سنین ندیده ایم!…

Blog Post

سرخی من از تو

شعر سرخی من از تو برعکس معنی اصلی این مثل، معنی متضاد متبادر می کند. دیگر دادن سرخی رو به دیگران یک…

Blog Post

ملک ایران

حایی می خواندم که تنها کشوری در دنیا که بارها و بارها تنوانسته روی پای خودش بایستدو دوباره به اوج برسد ایران…

Blog Post

پنج خط موازی

بعضی حرف ها گفتنی نیست، گاهی اوقات انسان می خواهد که شاهد نباشد، چیزهایی را نشنود، حسن نکند. کاش می شد خطوطی…