دل نوشته‌های من - Page 2 of 11 - مسعود صبغی

دل نوشته‌های من

شعر و عکس هایم
Blog Post

من کی ام؟

من کی ام؟ این سوال همیشه برای آدم ها مطرح هست. شنیده ام که افتادن در افسردگی یکی از بزرگترین اتفاقات مهم…

Blog Post

زن زندگی آزادی

شعر زن زندگی آزادی نگاه من به چگونگی احساس یک فرد از لحظه شکل گیری زندگی است تا خود زندگی. و همینطور…

Blog Post

خداوند رنگین کمان

همه دیدیم که کیان با طراوت چگونه با گفتن بنام خداوند رنگین کمان آرزوهای بزرگ خود را مطرح کرد و چگونه بدنبال…

Blog Post

حال ایران ابری است

امان از این روزها با حال ابری ایران. حال ایران ابری است نمایانگر حال بد تک تک مردمان این سرزمین با هر…

Blog Post

خدا نور! است

این یک تشابه نیست خدا نور است همان خدانور لجه ای است. این روزها حال هیچکس خوش نیست. از هر طرف اخبار…

Blog Post

آبان ماندگار

هشتمین ماه از سال 1401 یعنی آبان در تاریخ مردم این سرزمین ماندگار شد. مردم سرزمین عزیز من ایران در همه تاریخ…