دل نوشته‌های من - Page 11 of 11 - مسعود صبغی

دل نوشته‌های من

شعر و عکس هایم
Blog Post

هدیه الهی

زندگی آن وقتی زیباتر است بدون داشتن ادعا تنها عاشق واقعی باشی. من و محبوبه در زندگی بدون رنگ و لعاب دیگران…

Blog Post

دلیل عشق ورزی

عشق ورزی به نظرم دلیل نمی خواهد. خودش می آید و فوران می کند. نوبتت که بشود و در جای خوبی که…

Blog Post

او

خداوند رحمان و رحیم خودش مبدع و وجود اصلی هر چیزی هست پس نمی توان امور دنیوی را جدای از او دید.…

Blog Post

چراغ دل

تو چراغ دل من باش که من زنده شوم بعد آن وقت که رفته است نفس از یادم