دل نوشته‌های من - مسعود صبغی

دل نوشته‌های من

شعر و عکس هایم
Blog Post

دام و رام

دام و رام همان شک به خود است. به شدت معتقدم که پیشینه آدم ها در آینده شان تأثیر گذار هست با…

Blog Post

مست مستم

شعر مست مستم بازتاب آن چیزی است که از خود ما شروع شده و به خود ما بر میگردد. گاهی چنان در…

Blog Post

قهوه تلخ

معمولا حرف های بی شیله پیله مانند یک قهوه تلخ اسپرسو هستند که برای اهلش دلنشین و خوشمزه و برای مابقی افراد…

Blog Post

چیست بوسه؟

بوسه چیست؟ کلمه ای که نمی تواند عمق اثر را تشبیه کند. در بوسه احساس از هر نوعی می تواند وجود داشته…

Blog Post

باز آمدن

باز آمدن یا باز گشتن خیلی وقت ها زیبا و خاطره انگیز است. ممکن است که این برگشت ها با صدمه و…

Blog Post

دید و بازدید

وقتی عزیزی را از دست می دهید دیگر دید و بازدیدی در کار نیست. انگار که هر کسی او را در هر…

Blog Post

بدون خنده

ممکن است چهره ها شاد باشند اما همزمان صورتی بدون خنده واقعی داشته باشند. خیلی وقت است که شادی از این دیار…

Blog Post

منت خدای را

حرف دل خودم را در باره همسر عزیزم در شعر منت خدای را گفته ام. تماما از روی صداقت و با تمرکز…

Blog Post

یک عمر گذشت

چهل روز گذشت اما بر ما یک عمر گشدت. همیشه جزو کسانی بوده ام که عمر دراز را دوست دارد به شرط…