بلاگ - مسعود صبغی

بلاگ

دلنوشته
Blog Post

یاد باد…

هستند بعضی از افرادی به دلیل تأثیر گذاری ویژه در زندگی دیگران هرگز از یاد ما بیرون نمی روند. این افراد معمولا…